מנהל כמאמן

התפיסה הבסיסית המנחה את תוכנית הפתוח למנהלים היא זו הרואה במנהל כמאמן. במציאות העסקית של היום נדרשים מנהלים לנהל מערכות מורכבות מבחינת המשימות, האנשים הפועלים בהם, השחיקה הכרוכה בכך ומשאבים מצומצמים. ניהול בגישת האימון מספק למנהלים הפועלים בסביבות אלו “ארגז כלים” להנעת עובדים לקראת ביצועי שיא, להישגיות ולבניית מחויבות אל מול הארגון, העובדים  ולקוחותיהם.

מטרות התוכנית:

 1. העצמת מנהלים וגיבוש תפיסת תפקיד ניהולית מובילה ומנצחת
 2. גיבוש זהות ניהולית אחידה ופיתוח תפיסה ניהולית “מאמנת” התואמת את ההתנהגות הרצויה בחטיבה.
 3. הקניית כלים ניהוליים יישומיים ועדכניים בניהול להובלת אנשיהם להשגת יעדים ושיפור ביצועים
 4. פתוח מיומנויות בשלושה מישורים :
  ניהול המכירות – ניצחון כדרך חיים
  ניהול עובדים – הנעה ובניית יכולות
  ניהול יעדים – מחויבות לתוצאות
 5. גאוות יחידה ומוטיבציה גבוהה לתהליך

מטרות מנחות:

 1. ניצחון בניהול כדרך חיים ומתן דגש על המנהל כמאמן בעל השפעה על אנשי המכירות
 2. שילוב של למידה תיאורטית (מושגי יסוד ותיאוריות מעולם הניהול) לצד למידה התנסותית
 3. שילוב לאורך היומיים בין מיומנויות מכירה למיומנויות ניהול
 4. חיבור ליום יום- סימולציות וCase studies מסביבת העבודה